Friedrich Hottenroth - Nagy viseletkönyv

Friedrich Hottenroth (élt 1840-től 1917-ig) német festő és litográfus monumentális munkája, a világ viseleteit és azokhoz kapcsolódó használati tárgyait kétszáznegyven kőnyomatú lap több mint tízezer ábráján, valamint az azokhoz tartózó leírásokban bemutató album először 1884-ben jelent meg Németországban, és ezt további kiadások követték. 

A művet két tulajdonsága teszi rendkívülivé. Az egyik, hogy az alkotó teljességre törekedett, a rendelkezésére álló minden ismeretet igyekezett bemutatni az olvasónak.
 
Rendkívüli továbbá azért, mert a művésztől távol állt minden művészkedés, célja nem látványos képek készítése, hanem a minden részletre kiterjedő hiteles ábrázolás volt.
Sehol sem tolakodott tárgya elé, hanem már-már szerzetesi alázattal mélyedt el a részletekben, híven követve az eredeti képeket és ábrázolásokat. Ha mindehhez hozzávesszük a fölényes rajztudást, már meg is fejtettük a titkot, miért maradt Friedrich Hottenroth nagy albuma máig a viselettörténet egyik alapműve.
 
Amelyet most tisztelettel átnyújtunk a magyar közönségnek. Az eredetileg két vaskos kötetben megjelent album háromszáz oldalt meghaladó szöveges részét ezúttal elhagytuk, hiszen gyakran fölöslegesen hosszú, nem is mindig korszerű fejtegetései legföljebb a szakember számára érdekesek. A képtáblák magyarázata azonban Hottenroth szövegének hű fordítása.