A nevezetesebb sebészi véres műtételek

A Pesten, 1839-ben megjelent, színes ábrákkal illusztrált könyv az első magyar nyelvű sebészeti műtéttanok egyike, melyet a Bugát Pál és Flór Ferenc által szerkesztett Orvosi Tár adott közre. Hogy hézagpótló munka volt, az is jelzi, hogy az országos főorvos, akkori kifejezéssel protomedikus a megyei, tehát hatósági (fő)orvosok számára egy-egy példányt rendelt a műből. A könyv nagy értéke a tájanatómiai ismereteket is felfrissítő illusztrációk gazdagsága. A kötet a sebészet hazai történetének alapvetően fontos láncszeme.

A hasonmás kiadás 250 kézzel számozott példányban készült, aranyozott egészbőr kötésben, 178 oldalon, Munken Premium Cream papíron.

 

Hitel

Széchenyi István - Hitel - Bibliofil
Szerző: 
Széchenyi István
18.000 forint
 

Széchenyi István: Hitel

 

Széchenyi István íróként viszonylag későn, harminchét éves korában lépett először a közélet kűzdőterére, közre bocsátva Lovakrul című röpiratát. A művet két évvel később, 1830 januárjában a Hitel című államgazdasági tanulmánykötet követte.

A mű kirobbanó sikerét mutatja, hogy még abban az évben két magyar és három német kiadása jelent meg. Nem túlzás azt állítanunk, hogy a magyar reformkor egyik programadó alkotása lett. Széchenyi sorra veszi a kor mezőgazdaságának, kereskedelmének égető kérdéseit, és a fennálló állapotnak „tiszta magyar szív” érzésével írott rajza után világosan jelöli ki: mit kell tenni és min kell kezdeni?

Az ország geográfiai helyzete, a pénztőke szűkös volta, a kereskedői konkurencia hiánya, kiviteli vám, fölösleges és káros hatású kormányrendeletek, termelés hiánya, rossz közlekedés, a belfogyasztás és kereskedési biztonság hiánya, kereskedőbecsület, nemzeti bank, a polgári erények és kötelességek, nemzetiség, művelődés, törvények, politika stb. mind tárgyalás alá kerülnek, mivel mindezek vagy a hitel szentségén alapulnak, vagy annak eredményei.
 

A Hitelt megjelenése után sokan vitatták, többek között Dessewffy József, akinek érvelésével szemben írta Széchenyi a Világ című munkáját. Nemzetgazdasági gondolkodásának betetőző műve az 1933-ban megjelent Stádium, amelyben összefoglalta addigi elgondolásait. E három műben teljesedett ki mindaz, amelyet először és legnagyobb hatással a Hitelben fogalmazott meg.

 

 

Opus Tripartitum - Nemes Magyarország Szokásjogának Hármaskönyve

A 264 oldal terjedelmű, magyar nyelvű mű a rendkívüli tartalomhoz illő rendkívüli kivitelben készült: diósgyőri bordázott, vízjeles papíron, barokk könyvdíszekkel, gazdagon díszített vaknyomásos egészbőr kötésben, mindössze 250 számozott példányban.

 

Érdy János - Erdély érmei képatlasszal - bibliofil kiadás

A műből a rendes kiadás mellett 50 vaknyomással díszített, kézzel számozott egészbőr kötéses példány is készült.